Vzdělání

Ve štychu Vás nikdo nenechá

I když je Váš patnáctiletý potomek charakteristický vzpourou proti autoritám a kritickým postojem k nim, věřte, že toto období jednou skončí. Naneštěstí právě v tomto období se […]