Vzdělání

Immanuel kant

  celý život prožil v Královci·         univerzitní učitel a knihovník ·         studium teologie, filosofie a přírodních věd ·         přísné dodržování životosprávy období před-kritické ·         přírodní filosofie […]

Ve štychu Vás nikdo nenechá

I když je Váš patnáctiletý potomek charakteristický vzpourou proti autoritám a kritickým postojem k nim, věřte, že toto období jednou skončí. Naneštěstí právě v tomto období se […]